Media

تعريف سلسلة التكلم
التكلم سلسلة متكاملة في تعليم العربية للناطقين بغيرها.
نموذج من دروس الكتاب التمهيدي
عرض موجز بالصوت والصورة من درس “التعارف”
نموذج مشرف من النماذج التي درست سلسلة التكلم.
تعرف وعرف نفسك
نموذج من درس التعارف – الكتاب التمهيدي

attakallum.com 2019 All rights reserved